Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Vice-Voorzitter: Bert Wolbert
  • Secretaris: Henny Arendsen
  • Penningmeester: Mariëtte Reinders
  • lid: vacant
  • lid: Maria Löbker-Ribbert

contactpersoon natuurwerkgroep: Marcel Grunder: 0546-441208

contactpersoon Heemkunde: Maria Löbker: 0541-662089

(van 17.15-19.00 uur of in het weekend)