Het Markeboek Dulder

Ooit heeft wijlen André Hottenhuis het Markeboek Dulder 1647-1845  uitgewerkt en afgedrukt met de bedoeling deze via de Heemkunde Vereniging uit te geven.

Helaas overleed hij plotseling en kwam het concept in het archief van de Vereniging.

Besloten is deze te gaan bewerken en er is in 2017 een werkgroep samengesteld.

Uiteindelijk is dit Markeboek Dulder eind 2019 uitgegeven5: een uniek boek met de getranscribeerde markeverslagen, omgezet naar hedendaags Nederlands. Veel kaders met geschiedkundige onderwerpen uit deze marke. Natuurlijk met veel beeldmateriaal.

Een uniek boek, waarvan nog enkele exemplaren te koop zijn voor € 24,95. 

Interesse: stuur een mail naar info@heemkundeweerselo.nl