’n Dearden deensdag 2021

Iedere  derde dinsdagavond van de maand is er een programma voor onze leden. Kijk op de home-pagina of de betreffende overeenkomst door kan gaan. Leden met een mailadres worden hier tijdig over geïnformeerd.

19 januari       Niejjoarsveziet; ’n glas, knieperkes en ’n verhaal.

16 februari    Een avond die verzorgd wordt door de natuurwerkgroep. Een lezing verzorgd door Robert Westerhof, enthousiast natuurkenner en natuurfotograaf. In het Springendal, de Ottershagen en de Engbertsdijksvenen fotografeert hij graag, maar buiten deze gebieden is hij ook actief.

16 maart       Jaarvergadering met aansluitend een lezing door Bert Wolbert getiteld: avontuurlijke inwoners uit Weerselo. In de 19e eeuw emigreerden naar Amerika: Kluppel uit Weersel, Nijboer op Stoelhuis uit Nijstad en Nijland uit Gammelke.

20 april         een proatoavend waarin we vertellen over de lopende en afgeronde zaken.

25 mei          een excursie op ’t Stift van Weerselo met bezoek aan de Stiftswijzer en als                              afsluiting op het terras van de Stiftsjuffer            

15 juni        fietstocht door Lemselo, Met als extra avond de 14e   

13 juli          proatoavend

17 augustus Dienstplicht in de gemeente Weerselo ten tijde van Napoleon                                                      Hennie Kok verzorgt een lezing met als titel: ‘Invoering van de dienstplicht     
                        in de gemeente Weerselo ten tijde van Napoleon’. De nadruk
                        komt te liggen op de sociaal economische toestand in die tijd.

28 september Jaarvergadering met aansluitend een lezing door Bert Wolbert
                           getiteld ‘Avontuurlijke inwoners uit Weerselo’. In de 19e eeuw emigreerden
                           naar Amerika de families: Kluppel uit Weerselo, Nijboer op Stoelhuis
                           uit Nijstad en Nijland uit Gammelke.