’n Dearden deensdag 2021

Iedere  derde dinsdagavond van de maand is er een programma voor onze leden. Kijk op de home-pagina of de betreffende overeenkomst door kan gaan. Leden met een mailadres worden hier tijdig over geïnformeerd.

19 januari       Niejjoarsveziet; ’n glas, knieperkes en ’n verhaal.

16 februari    Een avond die verzorgd wordt door de natuurwerkgroep. Een lezing verzorgd door Robert Westerhof, enthousiast natuurkenner en natuurfotograaf. In het Springendal, de Ottershagen en de Engbertsdijksvenen fotografeert hij graag, maar buiten deze gebieden is hij ook actief.

16 maart       Jaarvergadering met aansluitend een lezing door Bert Wolbert getiteld: avontuurlijke inwoners uit Weerselo. In de 19e eeuw emigreerden naar Amerika: Kluppel uit Weersel, Nijboer op Stoelhuis uit Nijstad en Nijland uit Gammelke.

20 april         een proatoavend waarin we vertellen over de lopende en afgeronde zaken.

18 mei          een excursie op ’t Stift van Weerselo met bezoek aan de Stiftswijzer en afsluiting in de Stiftsjuffer

15 juni         een excursie die we nog moeten regelen, maar die zeker de moeite waard is

20 juli          proatoavend