Oet de Boerschopn Zommer 2017 nr.142

Verenigingszaken – Vandaag an de buurt
Woord van de voorzitter 2
Mededelingen van het bestuur/redactie 3
Huldiging H. Engelbertink 4
Prijs Bert Wolbert 5
’n Dearden moandag. Wat koomp…
Programma 2017 t/m december 8
’n Dearden moandag. Wat der west is...
Jaarvergadering 20 maart 2017 8
Er is meer tussen Bredevoort en Bronckhorst 24 april 2017 10
Op bezoek in Gronau 15 mei 2017 12
Natuurexcursies. Wat koomp…
2017 Programma 14
Natuurexcursies. Wat der west is…
Wandeling Bentheimerwald 19 maart 2017 15
Vogelexcursie Otterhagen 23 april 2017 18
Niej in de bokenkast 20
Geschiedenis
Herbeargen in de Boerschopn
Café ’t Anker – Bennie Franken Volmerink 21
Monumentaal
Van een verdwenen ‘klöpkeshoes’ op erf Jonkman – Gerard A.B.A. Nijhuis 28
Plat in ’t blad
Van ’t oale noa ’t ni-je Twenteland 10 – G.J. Vrielink 38
Veldnamen
Kerkhof – eerste deel – Gerrit Welberg 40