Het Markeboek Dulder

Ooit heeft wijlen AndrĂ© Hottenhuis het Markeboek Dulder 1647-1845  uitgewerkt en afgedrukt met de bedoeling deze via de Heemkunde Vereniging uit te geven.

Helaas overleed hij plotseling en kwam het concept in het archief van de Vereniging.

Besloten is deze te gaan bewerken en er is een werkgroep samengesteld.

De bedoeling is dat het Markeboek Dulder in oktober 2019 wordt uitgegeven.