Gebruik van de streektaal in Weerselo

Guido Gezelle schreef in de 19de eeuw: “De tael is gansch het volk”. Met deze uitdrukking wilde hij aangeven hoe waardevol een taal is voor de eenheid en het voortbestaan van een bevolkingsgroep, in dit geval de Vlamingen.

In de voormalige gemeente Weerselo is de alledaagse taal het Twents dialect. Het standaard Nederlands is hier het zondagse pak van de gesproken taal. Het Twents dialect is een variant van het Nedersaksisch, dat een in Nederland en Duitsland officieel erkende streektaal is. De identiteit van Weerselo hangt nauw samen, om in termen van Guido Gezelle te spreken, met het behoud van het Twentse dialect. Lees hier verder.