Zuivelfabriek Weerselo

We ontvingen onlangs 2 ledenboeken van de Zuivelfabriek Weerselo wat voor ons aanleiding was om ons te verdiepen in de geschiedenis en dit op te nemen in ons kwartaalblad Oet de Boerschopn Winter 2017.

Henk Kollen heeft hiervan een uitgebreid verslag gemaakt welke is gepubliceerd in Oet de Boerschopn herfst 2008 en winter 2008

  Ook is er informatie te vinden op www.zuivelfabrieken.nl

 Dit zijn de Statuten en het Huishoudelijk Reglement

Het jaarverslag 1927