Privacyverklaring

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met de gegevens van onze leden en proberen we voorzichtig om te gaan met foto’s. We hebben een verklaring opgesteld die je via onderstaande link kunt vinden.  Mocht je iets tegenkomen wat niet klopt of waar je het niet mee eens bent, laat het dan weten. 

Privacyverklaring heemkunde Weerselo