Palestina-pioniers in de gemeente Weerselo (update maart 2018)

Mariët Blokhuis, lid van onze vereniging, was actief betrokken bij het onderzoek naar de Oorlogsslachtoffers in onze voormalige gemeente en de onthulling van het monument met de bijbehorende boeken. Een onderdeel hiervan zijn de Palestina-pioniers:

Bij het zoeken naar oorlogsslachtoffers uit de gemeente Weerselo kwam ik in het gemeentearchief tot een opmerkelijke ontdekking. Het blijkt dat er in deze gemeente tussen 1934 en 1942 zesendertig Palestina-pioniers hebben gewoond. Palestina-pioniers waren Joodse jongeren die zich door het volgen van een agrarische opleiding voorbereiden op migratie naar het toenmalige Palestina, sinds 1948 opgesplitst in Palestina en Israël. Onder hen waren ook veel Duitse Joden. Enkelen van hen sloten zich later aan bij de Westerweelgroep. Eén van de bekendste hierbij was toch wel Max Windmüller, die in Hasselo bij de familie ter Haar woonde.

Lees haar verhaal hier verder:Alle Palestina-pioniers in de gemeente Weerselo – maart 2018

Max Windmüller