Home

Koptekst welkom

Onze vereniging heeft als doel het bevorderen van de kennis en het behoud van de culturen in de voormalige gemeente Weerselo. In het bijzonder wat betreft de geschiedenis, volkskunde, streektaal, genealogie, archeologie, kunst, natuur en landschap. Dit doen wij

We zijn in 1982 officieel gestart als Vereniging Heemkunde gemeente Weerselo. Door herindelingen in 2001 werd de gemeente Weerselo onderdeel van de gemeente Dinkelland. De vereniging bleef dezelfde, alleen van de aolde gemeente Weersel.

NIEUWS 

We hebben extra openingstijden in 2018>>>  

Dearden moandag maand juni: Anny Masselink en Joan Rijpma van de Monumentenraad gemeente Dinkelland geven een lezing over de Monumenten in ons werkgebied  Aanvang 19.30. Ons archief is van 18.00-19.30 uur open De lezing is voor onze leden. Voor een bezoek aan ons archief hoeft u geen lid te zijn

Zondag 17 juni is er een excursie in het Junnerkoeland>>>