Home

Koptekst welkom

Onze vereniging heeft als doel het bevorderen van de kennis en het behoud van de culturen in de voormalige gemeente Weerselo. In het bijzonder wat betreft de geschiedenis, volkskunde, streektaal, genealogie, archeologie, kunst, natuur en landschap. Dit doen wij

We zijn in 1982 officieel gestart als Vereniging Heemkunde gemeente Weerselo. Door herindelingen in 2001 werd de gemeente Weerselo onderdeel van de gemeente Dinkelland. De vereniging bleef dezelfde, alleen van de oalde gemeente Weersel.

U bent van harte welkom op de openbare avond in Saasveld op 21 oktober 2019 met aansluitend de presentatie van het Markeboek Dulder

Het Markeboek Dulder bevat de herschreven verslagen uit het oorspronkelijke markeboek 1647-1845, aangevuld met veel bijzonderheden en foto’s uit de marke Dulder.De termijn van voorinschrijving is inmiddels verstreken. Het boek wordt gepresenteerd tijdens deze openbare avond. Na afloop van deze bijeenkomst kan het bestelde boek tegen contante betaling worden opgehaald. Kijk hier voor meer informatie>>>

19/10/2019 Let op: door problemen met het drukken kunnen de boeken nog niet geleverd worden. Alles gaat maandagavond 21 oktober door behalve de betaling en uitgifte van de boeken. Onze Excuses. 

Er is een proefexemplaar in te zien die avond. Tevens kunnen er nog boeken besteld worden.

Op deze website zullen we nieuwe data van betalen en ophalen bekend maken. 


Wij doen mee: 

Heeft u verhalen over de oorlog en/of de oorlog meegemaakt: vertel het ons zodat het niet wordt vergeten! We streven ernaar om in 2020 een boek uit te geven met daarin verhalen over de oorlog in de oalde gemeente Weersel.  Ook zal er een tentoonstelling komen. Help ons materiaal te verzamelen. Alleen kunnen wij dit niet!


Steun ons door lid te worden  voor € 15,-  per jaar en krijg daarvoor:

  • 4 x het kwartaalblad Oet de Boerschopn

  • toegang tot onze maandelijkse bijeenkomsten

  • deelname aan natuurexcursies

  • gratis boeken lenen uit ons archief                       Klik hier:


Openingstijden archief: iedere woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. De 2de en 4de maandagavond van 18.30 -20.00 uur.

* Ons kwartaalblad Oet de Boerschopn Herfst 2019 is 16 september uitgekomen: thema bijnamen Saasveld. Losse nummers kosten           € 4,00.