Home

Koptekst welkom

Onze vereniging heeft als doel het bevorderen van de kennis en het behoud van de culturen in de voormalige gemeente Weerselo. In het bijzonder wat betreft de geschiedenis, volkskunde, streektaal, genealogie, archeologie, kunst, natuur en landschap. Dit doen wij

We zijn in 1982 officieel gestart als Vereniging Heemkunde gemeente Weerselo. Door herindelingen in aankondiging uitgifte Markeboek Dulder2001 werd de gemeente Weerselo onderdeel van de gemeente Dinkelland. De vereniging bleef dezelfde, alleen van de oalde gemeente Weersel.

Maandag 18 november 2019: ’n Dearden moandag

een bijeenkomst alleen voor leden: aanvang 19.30 uur in zaal 4/5 van ’t Trefpunt in Weerselo, ons archief is open van 18.00-19.15 uur

met een lezing door Goaitsen van der Vliet van de Twentse Taalbank:

                   Hoe bewaar je een taal?

Hij gaat het hebben over het Dialexicon Twents (= digitaal woordenboek TN en NT) en de Twentse Taalbank (=Twents taal- en leerkundig archief en documentatiecentrum). Vanzelfsprekend met allerlei interessante en leuke voorbeelden.

Het Markeboek Dulder is (bijna) klaar en is nu goed gedrukt!

Heeft  u een of meerdere boeken  gereserveerd of u wilt nog een boek kopen? Dan zijn er  verschillende mogelijkheden om  dit af te halen en te betalen.

  • Zaterdagmiddag 23 november vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur in het Parochiecentrum  te Saasveld

  • Maandagavond 25 november  van 18.30 uur tot 20.00 uur in het archief van de Heemkunde,   ’t Trefpunt, Legtenbergerstraat 6  7595 XB te Weerselo.

  • iedere woensdagmorgen in het archief van 9.30 uur tot 11.30 uur.

  • En iedere 2e en 4e maandag in het archief van 18.30 uur tot 20.00                                              aankondiging uitgifte Markeboek Dulder

Het Markeboek Dulder bevat de herschreven verslagen uit het oorspronkelijke markeboek 1647-1845, aangevuld met veel bijzonderheden en foto’s uit de marke Dulder.

 

  


Wij doen mee: 

Heeft u verhalen over de oorlog en/of de oorlog meegemaakt: vertel het ons zodat het niet wordt vergeten! We streven ernaar om in 2020 een boek uit te geven met daarin verhalen over de oorlog in de oalde gemeente Weersel.  Ook zal er een tentoonstelling komen. Help ons materiaal te verzamelen. Alleen kunnen wij dit niet!


Steun ons door lid te worden  voor € 15,-  per jaar en krijg daarvoor:

  • 4 x het kwartaalblad Oet de Boerschopn

  • toegang tot onze maandelijkse bijeenkomsten

  • deelname aan natuurexcursies

  • gratis boeken lenen uit ons archief                       Klik hier:


Openingstijden archief: iedere woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. De 2de en 4de maandagavond van 18.30 -20.00 uur.

* Ons kwartaalblad Oet de Boerschopn Herfst 2019 is 16 september uitgekomen: thema bijnamen Saasveld. Losse nummers kosten           € 4,00.