Home

Koptekst welkom

Onze vereniging heeft als doel het bevorderen van de kennis en het behoud van de culturen in de voormalige gemeente Weerselo. In het bijzonder wat betreft de geschiedenis, volkskunde, streektaal, genealogie, archeologie, kunst, natuur en landschap. Dit doen wij

We zijn in 1982 officieel gestart als Vereniging Heemkunde gemeente Weerselo. Door herindelingen in 2001 werd de gemeente Weerselo onderdeel van de gemeente Dinkelland. De vereniging bleef dezelfde, alleen van de oalde gemeente Weersel.

Wij doen mee: 

Heeft u verhalen over de oorlog en/of de oorlog meegemaakt: vertel het ons zodat het niet wordt vergeten!

We hebben samen met Dorpsbieb Weerselo een Tweede Wereldoorlog Café georganiseerd op woensdagmorgen 8 mei. Er was veel belangstelling en we hebben afspraken gemaakt om rustig bij de mensen thuis of in ons archief de verhalen vast te leggen.

We hebben al hebben verschillende verhalen geplaatst op https://vereniging-heemkunde-voormalige-gemeente-weerselo.mijnstadmijndorp.nl/

NIEUWS 

* Voor onze leden: Op maandagavond 15 juli is er weer een ledenavond. Aanvang 19.30 uur met een korte vergadering en daarna een proatavond met een quiz die ooit is gemaakt door André Hottenhuis † en we laten foto’s van boerderijen gemaakt bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Ons archief is open vanaf 18.00 uur: iedereen is welkom tot 19.15 uur. Leden kunnen gratis boeken lenen uit ons archief.

* We zijn op de woensdagmorgen geopend van 9.30-11.30 uur. Maandagavond 8 juli 2019 zijn we van 18.30-20.00 uur open.  U hoeft geen lid te zijn om ons archief te bezoeken.

let op ivm vakantie is ons archief van 22 juli tot 19 augustus gesloten

Woensdag 21 augustus van 9.30-11.30 uur  en maandagavond 26 augustus van 18.30-20.00 uur zijn we er weer. Maandagavond 19 augustus is er een excursie voor onze leden, het archief is dan gesloten.

* Kadastrale en genealogische gegevens? Klik hier

* Ons kwartaalblad Oet de Boerschopn zomer 2019 is 16 juni uitgekomen: losse nummers kosten € 4,00.

* De lezing gegeven in Nijverdal door Judith Blijden over auteursrecht kunt u hier doorlezen:auteursrecht_presentatie_nijverdal

* Onze Privacyverklaring  staat online.