Home

Koptekst welkom

Onze vereniging heeft als doel het bevorderen van de kennis en het behoud van de culturen in de voormalige gemeente Weerselo. In het bijzonder wat betreft de geschiedenis, volkskunde, streektaal, genealogie, archeologie, kunst, natuur en landschap. Dit doen wij

We zijn in 1982 officieel gestart als Vereniging Heemkunde gemeente Weerselo. Door herindelingen in 2001 werd de gemeente Weerselo onderdeel van de gemeente Dinkelland. De vereniging bleef dezelfde, alleen van de oalde gemeente Weersel.

Wij doen mee: 

Heeft u verhalen over de oorlog en/of de oorlog meegemaakt: vertel het ons zodat het niet wordt vergeten!

We hebben samen met Dorpsbieb Weerselo een Tweede Wereldoorlog Café georganiseerd op woensdagmorgen 8 mei. Er was veel belangstelling en we hebben afspraken gemaakt om rustig bij de mensen thuis of in ons archief de verhalen vast te leggen.

We hebben al hebben verschillende verhalen geplaatst op https://vereniging-heemkunde-voormalige-gemeente-weerselo.mijnstadmijndorp.nl/

NIEUWS 

Voor onze leden: Op maandagavond 17 juni is er weer een ledenavond. Aanvang 19.30 uur met een korte vergadering en daarna zal Hennie Engelbertink ons meenemen op een digitale reis naar de plekken waar een Engelbertink heeft gewoond

Ons archief is open vanaf 18.00 uur: iedereen is welkom tot 19.15 uur. Leden kunnen gratis boeken lenen uit ons archief.

Kadastrale en genealogische gegevens? Klik hier

Ons kwartaalblad Oet de Boerschopn zomer 2019 komt 16 juniuit: losse nummers kosten € 4,00.

We zijn op de woensdagmorgen geopend van 9.30-11.30 uur. Maandagavond 24 juni en 8 en 22 juli (ovb) 2019 zijn we van 18.30-20.00 uur open.  U hoeft geen lid te zijn om ons archief te bezoeken.

De lezing gegeven in Nijverdal door Judith Blijden over auteursrecht kunt u hier doorlezen:auteursrecht_presentatie_nijverdal

Onze Privacyverklaring  staat online.