Home

Koptekst welkom

Onze vereniging heeft als doel het bevorderen van de kennis en het behoud van de culturen in de voormalige gemeente Weerselo. In het bijzonder wat betreft de geschiedenis, volkskunde, streektaal, genealogie, archeologie, kunst, natuur en landschap. Dit doen wij

We zijn in 1982 officieel gestart als Vereniging Heemkunde gemeente Weerselo. Door herindelingen in 2001 werd de gemeente Weerselo onderdeel van de gemeente Dinkelland. De vereniging bleef dezelfde, alleen van de aolde gemeente Weersel.

NIEUWS 

Er staan nieuwe natuurverslagen online>>>>

We zijn woensdag 1-8-15-22-29 augustus geopend van 9.30-11.30 uur. Maandagavond 13 en 27 augustus zijn we van 18.30-20.00 uur open.  U hoeft geen lid te zijn om ons archief te bezoeken.

Dearden moandag maand augustus: 20 augustus excursie:

We brengen een bezoek aan het klooster van de orde van de Franciscanessen van Denekamp: vertrek om 18.30 uur vanaf het gemeenteplein. De bijeenkomsten op de dearden moandag zijn alleen voor leden,  aanmelding is verplicht.

Natuurexcursies: zondag 26 augustus is er een excursie in Archem olv Jan Haselhorst>>>

Verzoek:

We hebben in het kader van de AVG de e-mailadressen opgeschoond. Daarover hebben onze leden (niet de abonnee’s) op 6-7-2018 een mail ontvangen. Heeft u geen mail ontvangen maar u wilt wel de maandelijkse uitnodiging met de bijbehorende stukken ontvangen? Stuur dan een email naar het emailadres dat staat op de binnenzijde van de omslag van het kwartaalblad Oet de Boerschopn. Zo blijft u op de hoogte.