Home

Koptekst welkom

Onze vereniging heeft als doel het bevorderen van de kennis en het behoud van de culturen in de voormalige gemeente Weerselo. In het bijzonder wat betreft de geschiedenis, volkskunde, streektaal, genealogie, archeologie, kunst, natuur en landschap. Dit doen wij

We zijn in 1982 officieel gestart als Vereniging Heemkunde gemeente Weerselo. Door herindelingen in 2001 werd de gemeente Weerselo onderdeel van de gemeente Dinkelland. De vereniging bleef dezelfde, alleen van de oalde gemeente Weersel.

Wij doen mee: 

Heeft u verhalen over de oorlog en/of de oorlog meegemaakt: vertel het ons zodat het niet wordt vergeten!

NIEUWS 

Op woensdagmorgen 13 februari 10.30 uur is er een lezing in de dorpsbieb van Weerselo over het Markestelsel in Twente. Dit is een samenwerking tussen de dorpsbieb en de heemkunde. Gratis toegankelijk voor iedereen.

Onze Privacyverklaring  staat online.

Ons kwartaalblad Oet de Boerschopn winter 2018 is uit: losse nummers kosten € 4,00. Er zijn nog enkele nummers beschikbaar.

We zijn op de woensdagmorgen geopend van 9.30-11.30 uur. Maandagavond 14 en 28 januari 2019 zijn we van 18.30-20.00 uur open.  U hoeft geen lid te zijn om ons archief te bezoeken.

Dearden moandag van de maand: 18 februari 2019: deze is samen met de natuurwerkgroep. Jan Nijmeijer neemt ons mee op safari in Botswana.

De lezing gegeven in Nijverdal door Judith Blijden over auteursrecht kunt u hier doorlezen:auteursrecht_presentatie_nijverdal

 

Verzoek:

We hebben in het kader van de AVG de e-mailadressen opgeschoond. Daarover hebben onze leden (niet de abonnee’s) op 6-7-2018 een mail ontvangen. Heeft u geen mail ontvangen maar u wilt wel de maandelijkse uitnodiging met de bijbehorende stukken ontvangen? Stuur dan een email naar het mailadres dat staat op de binnenzijde van de omslag van het kwartaalblad Oet de Boerschopn. Zo blijft u op de hoogte.