Home

Koptekst welkom

Onze vereniging heeft als doel het bevorderen van de kennis en het behoud van de culturen in de voormalige gemeente Weerselo. In het bijzonder wat betreft de geschiedenis, volkskunde, streektaal, genealogie, archeologie, kunst, natuur en landschap. Dit doen wij

We zijn in 1982 officieel gestart als Vereniging Heemkunde gemeente Weerselo. Door herindelingen in 2001 werd de gemeente Weerselo onderdeel van de gemeente Dinkelland. De vereniging bleef dezelfde, alleen van de oalde gemeente Weersel.

Ken ie ze bie naam in Weersel: een expostie in de Stifstwijzer op

’t Stift in Weerselo

We hebben vanaf 13 september tot eind oktober 2020 de beschikking over de Stiftswijzer op het Stift. Daar hebben we de expositie: “Ken ie ze bie naam in Weersel” ingericht met foto’s van de bekende bijnamen van het kerkdorp Weerselo. Deze foto’s worden iedere 14 dagen gewisseld. De Stiftswijzer is iedere dag geopend van ongeveer 8.00-19.00 uur. Kom kijken! Lees hier meer

——————————————————————————————————————————————

Fietsroute rond Weerselo langs plekken met een verhaal uit de oorlog.

Deze route is ongeveer 28 km en het begin en eindpunt is op het gemeenteplein in Weerselo. Download hier de route: Weerselo fietsroute 75 jaar Vrijheid – mei 2020 nieuw

——————————————————————————————————————————————

nieuws per 27 september 2020

 speciaal voor onze leden

Op maandagavond 19 oktober staat  er een Openbare avond in Deurningen op het programma. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het corona virus hebben we besloten dit niet door te laten gaan.

We kunnen niet in de toekomst kijken: voorlopig blijft de rest van het programma staan.

Op dinsdagavond 17 november  verzorgt Hennie Kok een lezing met als titel: invoering dienstplicht in de gemeente Weerselo ten tijde van Napoleon. De nadruk komt te liggen op de sociaal economische toestand in die tijd.

Op dinsdagavond 15 december  Een avond in kerstsfeer. Vanaf 19.00 uur bent u welkom om te luisteren naar de klanken van de midwinterhoorns. Om 19.30 gaan we naar binnen om te genieten van verhalen en kerstliederen.

——————————————————————————————————————————————

Het herfstnummer van ons kwartaalblad Oet de Boerschopn is inmiddels bezorgd bij de leden. Losse nummers zijn te koop voor € 4,-. 

—————————————————————————————————————————————–

Het archief is open, ook voor niet-leden

U kunt boeken terugbrengen, nieuwe boeken lenen (voor leden), snuffelen tussen de boeken die te koop zijn of ons archief raadplegen. Natuurlijk helpen wij u graag met uw vragen.

Wel willen we graag vooraf weten dat u komt, zodat we kunnen regelen dat er niet te veel bezoekers zijn.

Dat kan via heemkundeweerselo@gmail.com of via telefoonnummer 06-22338121.

Openingstijden :

maandagavond 28 september, 12 en 26 oktober van 18.30-19.30 uur

woensdagmorgen 30 september, 7-14-21 en 28 oktober van 9.30-11.30 uur

——————————————————————————————————————————————

Markeboek Dulder

 

Markeboek Dulder kopen?

markeboekdulder@gmail.com

Het boek kost € 24,95

De verzendkosten zijn € 10,-

Het Markeboek Dulder bevat de herschreven verslagen uit het oorspronkelijke Markeboek 1647-1845, aangevuld met veel bijzonderheden en foto’s uit de marke Dulder.

400 pagina’s in een mooi uitgevoerd boek

Leuk om kado te krijgen of te geven

—————————————————————————————————————————————-

werk in uitvoering: Markeboek Lemselo

we verwachten dat dit boek in het voorjaar van 2021 klaar is.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wij doen mee: 

Heeft u verhalen over de oorlog en/of de oorlog meegemaakt: vertel het ons zodat het niet wordt vergeten! We streven ernaar om in 2020 een boek uit te geven met daarin verhalen over de oorlog in de oalde gemeente Weersel.  Ook zal er een tentoonstelling komen. Help ons materiaal te verzamelen. Alleen kunnen wij dit niet!


Steun ons door lid te worden  voor € 15,-  per jaar en krijg daarvoor:

  • 4 x het kwartaalblad Oet de Boerschopn

  • toegang tot onze maandelijkse bijeenkomsten

  • deelname aan natuurexcursies

  • gratis boeken lenen uit ons archief                       Klik hier: