Home

Koptekst welkom

Onze vereniging heeft als doel het bevorderen van de kennis en het behoud van de culturen in de voormalige gemeente Weerselo. In het bijzonder wat betreft de geschiedenis, volkskunde, streektaal, genealogie, archeologie, kunst, natuur en landschap. Dit doen wij

We zijn in 1982 officieel gestart als Vereniging Heemkunde gemeente Weerselo. Door herindelingen in 2001 werd de gemeente Weerselo onderdeel van de gemeente Dinkelland. De vereniging bleef dezelfde, alleen van de oalde gemeente Weersel.

Kadotip 1:

Geef een lidmaatschap kado van de Heemkunde

kosten € 16,-

en wat geef je:

 • Gratis de Canon van Weerselo

 • 4 x per jaar het kwartaalblad Oet de Boerschop

 • 10 x per jaar een ledenavond

 • 2 x per jaar een excursie

 • Deelname aan de wandelingen van de Natuurwerkgroep

 • Gratis boeken lenen uit onze bibliotheek

 • Korting op nieuw uit te geven boeken.

 • De mogelijkheid om als vrijwilliger te helpen, dat kan zijn in het archief, met een boek,verhalen verzamelen en schrijven, bijeenkomsten organiseren etc. Informeer hiernaar.

 • Bestuurslid en/of redactielid worden

 Uiteraard is deelname aan activiteiten vrijblijvend.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Zelf lid worden, dat kan natuurlijk ook.  Klik op het aanmeldingsformulier

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kadotip 2:

Markeboek Dulder kopen?

markeboekdulder@gmail.com

Het boek kost € 24,95

De verzendkosten zijn € 10,-

Het Markeboek Dulder bevat de herschreven verslagen uit het oorspronkelijke Markeboek 1647-1845, aangevuld met veel bijzonderheden en foto’s uit de marke Dulder.

400 pagina’s in een mooi uitgevoerd boek

Leuk om kado te krijgen of te geven

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Cheque RaboClubSupport

Donderdag 5 november 2020 mochten we online de cheque in ontvangst nemen. We zijn er blij mee. Wat het bedrag is ziet u in dit (korte) filmpje: https://youtu.be/LEY-YSQIKpc

Rabobank Twente Oost bedankt!


 

De stoomtram van Oldenzaal naar Denekamp

Tonnie van de Meché uit Oldenzaal heeft een film gemaakt van de wandelroute langs de voormalige trambaan van Oldenzaal, via Rossum naar Denekamp. De historische feiten zijn ooit beschreven door wijlen Henk Kollen en staan op deze website. 

De film is hier te zien:  https://www.youtube.com/watch?v=alVevpBq-6Y

 


Fietsroute rond Weerselo langs plekken met een verhaal uit de oorlog.

Deze route is ongeveer 28 km en het begin en eindpunt is op het gemeenteplein in Weerselo. Download hier de route: Weerselo fietsroute 75 jaar Vrijheid – mei 2020 nieuw.  Er liggen ook routes in de winkel bij Marcel Wesselink in Weerselo of in de Stiftswijzer op ’t Stift.


nieuws per 7 november 2020

 speciaal voor onze leden

Helaas hebben we moeten besluiten om de ledenavonden voor de rest van 2020 te annuleren. Dit was het programma wat we doorschuiven naar 2021:

Op dinsdagavond 17 november  verzorgt Hennie Kok een lezing met als titel: invoering dienstplicht in de gemeente Weerselo ten tijde van Napoleon. De nadruk komt te liggen op de sociaal economische toestand in die tijd.

Op dinsdagavond 15 december  Een avond in kerstsfeer. Vanaf 19.00 uur bent u welkom om te luisteren naar de klanken van de midwinterhoorns. Om 19.30 gaan we naar binnen om te genieten van verhalen en kerstliederen.


Het herfstnummer van ons kwartaalblad Oet de Boerschopn is inmiddels bezorgd bij de leden. Losse nummers zijn te koop voor € 4,-.  Klik hier voor de voorkant OdB herfst en de inhoud OdB herfst.


Het archief is gesloten!

U kunt boeken terugbrengen, nieuwe boeken lenen (voor leden), snuffelen tussen de boeken die te koop zijn of ons archief raadplegen. Natuurlijk helpen wij u graag met uw vragen.


Markeboek Dulder

 

 


werk in uitvoering: Markeboek Lemselo

we verwachten dat dit boek in het voorjaar van 2021 klaar is.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wij doen mee: 

Heeft u verhalen over de oorlog en/of de oorlog meegemaakt: vertel het ons zodat het niet wordt vergeten! We streven ernaar om in 2021 een boek uit te geven met daarin verhalen over de oorlog in de oalde gemeente Weersel.  Ook zal er een tentoonstelling komen. Help ons materiaal te verzamelen. Alleen kunnen wij dit niet!


Steun ons door lid te worden  voor € 15,-  per jaar en krijg daarvoor:

 • 4 x het kwartaalblad Oet de Boerschopn

 • toegang tot onze maandelijkse bijeenkomsten

 • deelname aan natuurexcursies

 • gratis boeken lenen uit ons archief                       Klik hier: