Vlinderexcursie in Voltherbroek Zondag 10 juli 2016

Het is een warme, zonnige zondagmiddag als Jacques Gerard, onze deskundige vlindergids al zovele jaren, vijf belangstellenden kan begroeten.

Goede omstandigheden om vlinders waar te nemen. En dat blijkt ook. In de bosrand langs de onverharde Oude Broekweg laten meteen een koevinkje  en klein geaderd witje zich zien. Even verderop de gehakkelde aurelia en een tweede generatie landkaartje (zomervlinder). Op een braamstruik vinden we een bruin zandoogje, de nektarplant waar deze vlinder op leeft.

In het rupsenstadium leven ze op grassen, de zogeheten waardplanten voor deze soort.

gehakkelde-aurelia-2

Gehakkelde Aurelia

Op afstand zien we twee ooievaars op zoek naar voedsel.

citroenvlinder-2

Citroenvlinder

Jacques vertelt dat er in Nederland 40-50 soorten dagvlinders voorkomen, terwijl het aantal nachtvlinders vele malen groter is. Kenmerkend verschil is dat bij de eerste op de antenne een knopje zit, welke  bij de nachtvlinder ontbreekt.

In de weide van Staatsbosbeheer bij de haakse bocht in de weg ziet Jacques een dagpauwoog, voor hem de eerste van dit jaar. Het blauwe oog zou vogels afschrikken. Dan een gele citroenvlinder, een mannetje. Het vrouwtje is bleekgeel van kleur. Bijzonder is dat de citroenv

linder een heel jaar leeft  en als vlinder overwinterd in boomholte of schuur.  Dit geldt weliswaar ook voor dagpauwoog en gehakkelde aurelia, maar dan na meer generaties per jaar. Veruit de meeste vlindersoorten komen de winter door als eitje, rups of pop.

In de houtwal die de weide omzoomt zien we meerdere bonte zandoogjes. Terug op de zandweg genieten we eerst van de mooie zang van de zwartkop

…. en dan is het raak! Na meerdere pogingen heeft Jacques de o zo beweeglijke kleine ijsvogelvlinder in het vlindernet. Nu kunnen we goed de blauwe en bruine tinten zien, waaraan de vlinder de naam te danken heeft. Hier komen op korte afstand ook  meer soortgenoten in beeld.

kleine-ijvogelvlinder-2

kleine IJsvogelvlinder

Op de terugweg zit een boomblauwtje op de zandweg en op een boom een prachtige atalanta, die nog de hele tocht naar Noord-Afrika voor de boeg heeft om te kunnen overwinteren. Dan is het wel veel gemakkelijker om slechts aan een thermostaatknop te draaien.

Een heel geslaagde vlinderexcursie!

Gerard Wolbert