Avondexcursie naar het Springendal 29 juni 2023

Avondexcursie naar het Springendal.

oren van een ree

Op donderdag 29 juni 2023 hebben we een excursie georganiseerd naar het Springendal. Oorspronkelijk zou dit op 22 juni gebeuren. Maar wegens de enorme regen van die avond hebben we het een week verplaatst. In dit prachtige natuurgebied komt de nachtzwaluw voor, wat het hoofddoel is voor deze avond. Op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Bouwmansweg hebben we afgesproken om te verzamelen. De oorspronkelijke tijd was 19.00 uur omdat we ook een bezoek wilde brengen aan Erve Brunninckhuis om de goudvondst expositie te bezoeken.

winterkoning

Door het kostenplaatje werd dit afgeblazen.  Met in totaal zes personen, waaronder twee vrouwen, vertrokken we om 20.00 uur richting Duitsland. Al vele soorten werden gezien en/of gehoord. Waaronder zwartkop, tjiftjaf, merel en vele zanglijsters. Ook een putter liet zich heel mooi bekijken. Jan N. wist een binnendoor zandweg maar deze was bijna dichtgegroeid. Toch maar doen. Aan het einde van deze weg kwamen we bij een perceel met rogge. Een van de dames zag een paar oren boven het graan

zanglijster

uitsteken. Deze bleken van een reekalf te zijn. Zonder zich te bewegen laat hij/zij de groep passeren op een afstand van nog geen 10 meter. Een prachtig moment. De lijst werd bijgevuld met onder andere gele kwikstaart, roodborsttapuit, geelgors, tuinfluiter en winterkoning. Op het einde van de Rietweg steken we de kruising van zandwegen over en gaan rechtsaf een bospad op. Onvoorstelbaar hoe rustig het hier is, het geluid van de stilte. Aan deze weg zit ook nog een nest van een buizerd of een havik, een zogenaamde horst. We waren nog van plan om naar de orchideeën te gaan kijken bij het “glazen huis”, maar aangekomen bij de bank naast de grote veldkei was het dusdanig donker dat we dat hebben afgeblazen. We kwamen voor de nachtzwaluw en de houtsnip, en die willen we niet missen. Deze avond werden we rijkelijk beloond wat de nachtzwaluw betreft. Om 21.55 werd de 1e “ratel” gehoord. Nog geen 10 minuten later het geluid van de houtsnip, maar voor deze soort bleef het bij deze ene keer. Maar wat betreft de nachtzwaluw werden we rijkelijk beloond.

zoeken naar de nachtzwaluw

Niemand van de aanwezigen had dit eerder meegemaakt, op een gegeven moment cirkelden er wel minstens 6 stuks over ons heen. Op een afstand van minder dan 20 meter lieten ze zich geweldig bekijken. Iedereen was laaiend enthousiast. Wat mooi en wat geweldig waren enkele opmerkingen. Jammer dat niet meer mensen dit prachtig schouwspel hebben mogen aanschouwen. Maar ook aan mooie dingen komt een einde. De zaklantaarns werden ontstoken en we liepen terug naar de parkeerplaats. Het was inmiddels pikkedonker geworden en daardoor zagen we onderweg nog enkele “glimwormen”, de vuurvlieg. Om even over 11 waren we terug bij de parkeerplaats. Nog even napraten over de geweldige avond, en tot ziens. Ondanks dat de dag ten einde liep hebben we toch nog 20 soorten gehoord of gezien.

 

Jan Grotelaar