Excursie in het Beuninger achterveld 2017

Avond excursie naar Stroothuizen, Punthuizen en Beuningerachterveld, 11 juni 2017.

 

Bij de ingang van de schaapskooi Stroothuizen hadden zich 6 personen verzameld om opzoek te gaan naar de Nachtzwaluw. Deze drie gebieden behoorden vroeger tot het omvangrijk heidegebied in Oost Twente: het Denekamperveld. In de jaren zestig is het grootste gedeelte, in het kader van de ruilverkaveling in dit gebied, in cultuur gebracht. Het gebied bestond uit droge en natte heide en een aantal natte slenkvormige laagtes met vennen en schraalland. Stroothuizen, nog 60 ha groot, is afgeleid van het woord Stroot, wat een oude BuizerdTwentse veldnaam is voor een laag moerassig gebied, waar vanuit opwellend grondwater beekvorming optreedt. We namen een kijkje in een voormalig maisveld wat voor jaren terug weer aan de natuur terug is gegeven. In dit gebied heeft zich weer prachtige natuur ontwikkeld. Wij vonden onder andere de Welriekende Nachtorchis, Blauwe knoop, Margriet, Koekoeksbloem, Scherpe Boterbloem, Kleine Klaver, Tormentil en Moeraswolfsklauw. Ook lieten zich horen de Buizerd, Boompieper en Geelgors. Vervolgens gaan we richting Punthuizen en Beuninger Achterveld, deze twee gebieden zijn samen 135 ha groot en bestaan voor een belangrijk deel uit heide en laagten met diverse goed ontwikkelde schraalland- en ven vegetatie. Punthuizen is bekend om de zeldzame plant de Spaanse Ruiter. De plant stond vol in bloei en het gebied zag dan ook paars van de bloemen. Het begon te schemeren, tijd om terug te gaan naar het Beuninger MoeraswolfsklauwAchterveld voor de Nachtzwaluw. Het gebied nog maar net betreden of we hoorden het geratel van de Nachtzwaluw al. Het is opvallend hoelang de snorrende balts roep, variƫrend in snelheid en geluidssterkte, van deze mysterieuze vogel kan aan houden. Het is moeilijk om de vogel waar te nemen, maar we hebben de vogel twee keer gezien. Onderhand is het donker geworden en tijd om huiswaarts te keren. Het is een prachtig gebied en de moeite waard om op een mooie zomeravond een bezoek aan te brengen.

Jan Nijmeijer