Excursie Mander Streu, 14 augustus 2022

Excursie Mander Streu, 14 augustus 2022

Op 14 augustus hadden we een wandeling in de Mander Streu. Deze wandeling was vervroegd van 9 uur naar 7 uur, omdat het een hete tropische dag zou worden. Het was om 7 uur al 21 graden. Twaalf personen hadden zich verzameld op het eind van Oosterikweg. De Manderstreu heeft een mooi glooiend landschap met een bijzondere natuur. Ook heeft het [pre]historische waarde met grafheuvels en een hunebed, en is daarom een Natura 2000 gebied. De wandeling gaat richting de Galgenberg over het Commiezen pad. Eerst lopen we nog een kort stukje door het bos, waarna de pas open gekapte heidevlakte begint. Deze open vlakte was op verschillende plaatsen begroeid met het bloeiende hazenpootje, ook vliegt er een libel, de blauwe glazenmaker. Aan de linkerkant van het pad ligt een van plaggen op gebouwde commiezen hut. Hier werd vroeger de illegale in- en export met Duitsland in de gaten gehouden. Al wandelend over het smalle pad, met een mooi uitzicht over de gekapte vlakte, komen we bij de Galgenberg aan. De top van de Galgenberg ligt 70 meter boven NAP. In de Middeleeuwen vonden hier terechtstellingen plaats. Nog na eind 1700 stond er een galg, waaraan de veroordeelden werden opgehangen, dus goed zichtbaar voor iedereen als afschrikwekkend voorbeeld.  Je hebt op de top een prachtig uitzicht over de Mander Streu. We dalen af langs de grens en komen aan bij de Eendenbeek, die in Duitsland ontspringt en de Manderstreu doorsnijdt. Bijzondere aan deze beek dat het water niet overal zichtbaar is. De grond bestaat hier uit keileem en daarboven goed doorlatende zandlaag waar het water in wegzakt. De beek verdwijnt dan ook geheel verder op in de Streu. We lopen verder langs de grens richting de Streuweg. Links en rechts staan mooie jeneverbessen met oude eiken knotten. We spotten hier buizerd, matkop, grote bonte specht, houtduif, boomklever, goudvink en gaai. Iemand hoorde zelfs nog een nachtzwaluw. Net voordat we op de Streuweg komen, ligt links het meest zuidelijke hunebed van Nederland. In de jaren 50 van de vorige eeuw is het grafmonument opgegraven, de stenen waren verdwenen, maar er zijn wel peilen, speerpunten, bijlen en urnen gevonden. Verder liggen in de Streu verschillende grafheuvels uit de prehistorie, de bekendste is de man van Mander. Het zijn de oudste sporen van menselijke bewoning in het Overijsellandschap. Verder de Streuweg op passeren we een vee rooster, we komen in het gebied waar sinds een halfjaar de heide koeien lopen. Deze koeien moeten het heidelandschap openhouden door de bomen opslag op te vreten. Ook verspreiden ze het zaad van de planten door de mest die ze overal achterlaten, maar ook doordat het zaad dat aan de vacht blijft kleven en er elders weer afvalt. Het open gekapte gebied moet nu weer een mooie open heidevlakte worden, ook omdat het nu verbonden is met de Manderse heide. Ook hier spotten we weer verschillende vogels, onder andere huiszwaluw, witte kwikstaart, sperwer, holenduif, zwarte kraai, spreeuw, groenling en putter. We lopen de Streuweg uit en gaan links af de Drieschichtsweg op, die weer uitkomt op de Oosterikweg, waar we gestart zijn. Langs deze twee wegen staan enkele hak- en knoteiken, het domein van het vliegend hert, waar de Mander Streu om bekend staat. Deze grote kever soort komt nog maar op enkele plekken in Nederland voor. Bij de start plek van onze excursie aangekomen was er koffie van Toon, wat erg welkom was door het warme weer.

Jan Nijmeijer.