Excursie naar het Bargerveen 13 mei 2018

Excursie naar het Bargerveen,

Op zondag 13 mei zijn we met 13 mensen naar het Bargerveen geweest.

Het Bargerveen is een van de grootste hoogveengebieden van Nederland. Het ligt in Drenthe, ten zuidoosten van Emmen en is onderverdeeld in drie gebieden: het Meerstalblok, het Amsterdamseveld en het Schoonebekerveld.

Samen goed voor een oppervlakte van 2100 hectare. Het gebied kenmerkt zich door een grote afwisseling van landschappen: moeras, grasland, heide, bos en water. Door deze afwisseling van terreinomstandigheden is er ook een grote rijkdom aan flora en fauna. Er komen meer dan 220 vogelsoorten voor, 25 soorten dagvlinders, meer dan 30 soorten libellen alle vier soorten zonnedauw en diverse soorten veenmossen. Verder vind je er reeën, wezels, hermelijnen, adders, gladde slangen, levendbarende hagedissen. In het noordelijkste gebied, het Meerstalblok, vindt door groei van veenmos nog veenvorming plaats. De omliggende gebieden worden vernat om tegendruk te creëren en zo het gebied in stand te houden.

Onder deskundige leiding van Eric Bloeming zijn we het gebied ingewandeld. We waren nog maar een paar meter verder en daar hadden we al een grauwe klauwier. Wat een prachtige vogel, 120 paartjes broeden hier. De tuinfluiter zong het hoogste lied en een heleboel grasmussen. Verder hoorden we kleine karekiet, braamsluiper, koekoek, fitis, tjiftjaf, boompieper, roodborsttapuit, kleine mantelmeeuw en nog veel meer om op te noemen, landkaartje, bruine vuurvlinder, witsnuitlibelle, viervleklibelle, eenarig wollegras, veenpluis en veenbes. Eric vertelde met heel veel passie over het gebied en wist ontzettend veel. Hij vertelde bijvoorbeeld over het probleem van de berkenopslag. Wanneer je een berk niet helemaal omzaagt, maar een klein stukje laat zitten dan gaat de berk al zijn energie in het herstel stoppen en loopt hij niet meer uit. Een heel geslaagde morgen en na een bak koffie met krentenwegge kon de dag niet meer stuk.

Jos Schabbink