Excursie naar natuurgebied Overtoom-Middelveen 30 april 2023

Excursie naar natuurgebied Overtoom-Middelveen

Zomertaling

Op zondag 30 april 2023 was een excursie gepland naar het weidevogelgebied Overtoom en het Middelveen. Dit natuurgebied is gelegen nabij Rijssen. Met 9 mensen vertrokken we naar de verzamelplek bij de zorgboerderij. (Keizersdijk 57 Rijssen) Om 08.00 uur gaan we, beladen met verrekijkers en telescoop, op weg. Eerst een stuk verharde weg waarna we linksaf gaan, een zandweg in. Deze iets hoger gelegen weg biedt een mooi uitzicht over de drassig weiden. Het is een orkest van weidevogels, die allemaal hun hoogste lied zingen. Dit jaar zijn in dit gebied maar liefst 37 paar grutto’s geteld.

Staartmees

Om jaloers op te worden. Op een afstand van pakweg 2 meter van de sloot naast de weg, zat een kievit op het nest te broeden. Met zoveel paar ogen blijft er niet veel onbespied. Zo zagen we een bruine kiekendief die even op z’n plek werd gezet, hij was dus niet welkom in het gebied, wat z’n naam wel doet vermoeden. Vele soorten waren inmiddels al genoteerd waaronder tjiftjaf, roodborsttapuit, grote bonte specht, waterhoen, en natuurlijk vele “normale” soorten. Een stuk verder werden we door een bewoner van het gebied geattendeerd op wel iets heel speciaals. Er zat namelijk een fazant te broeden op nog geen meter van de verharde weg. Zonder die melding waren we er zeker voorbijgelopen.

Gele-kwikstaart

De camouflage zorgt ervoor dat ze geheel in het landschap opgaan. Gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger, boompieper, geelgors, heggenmus en fitis stonden inmiddels ook op de lijst. Een staartmees werd gespot door Toon en werd door hem omgedoopt tot “rolstaartmees”. Een bokje werd zelfs gezien, herkenbaar aan de op en neer wippende staart, toch wel heel zeldzaam. Vele gele kwikstaarten werden gezien, evenals ook de prachtig

Kievit

gekleurde slobeend. Het houdt maar niet op want zelfs een wel zeer zeldzame zomertaling werd in de lenzen gevangen. Een heel mooie waarneming. Toen we een eind verder langs de beek liepen vlogen er 3 ganzen op een wel grote afstand. We zagen niet de “knobbel”, dus het kunnen evenzo wilde zwanen zijn geweest. We noemen het maar UFO. Rietgors, tuinfluiter, grasmus, allemaal kwamen ze langs. In totaal hebben we 53 verschillende soorten mogen zien. Een stel parende grutto’s werd nog stiekem even op de gevoelige plaat vastgelegd. Heel langzaamaan kwamen we weer aan de keizersdijk alwaar we de prachtige wandeling waren begonnen. Het is geen verrassing meer dat we op de parkeerplaats weer werden verwend met koffie en koek van Toon. Dank hiervoor werd meermalen uitgesproken. Terugkijkend op een geweldige excursie, gingen we weer voldaan huiswaarts. Op naar de volgende.

parende Grutto’s

Jos Schabbink