Fietstocht De Doorbraak

Fietstocht De Doorbraak, zondag 26 september

We verzamelden ons deze zondag bij de ijsbaan in Zenderen, toen iedereen zich op de fiets gezet had, kon onze verkenning van De Doorbraak beginnen. Diegenen met een elektrische fiets, pasten hun snelheid aan die mensen aan die het op eigen kracht deden.

De Doorbraak is een beek die veelal over bestaande beken is gegraven en van het zuidoosten (De Loolee) naar het zuidwesten (Midden Regge) loopt. Het doel van deze beek is: wateroverlast en verdroging tegen te gaan en een ecologische verbindingszone te vormen door Twente met Salland te verbinden en tevens de waterkwaliteit te verbeteren.

Al fietsend is er natuurlijk veel te bekijken, er wordt regelmatig afgestapt, samen zie je ook meer!

Ons plantenlijstje noemt: vlasbekje, wolfspoot, pijlkruid, bastaard wederik, moerasvergeet-mij-niet, watermunt, hazepootje, mooerashertshooi, moerasrolklaver en waterteunisbloem. De laatste is een invasieve exoot afkomstig uit Zuid- Amerika die geïntroduceerd is in frankrijk als vijferplant. In de loop der jaren heeft deze zich verspreid over Nederland. Het was al wat laat in het seizoen, maar toch nog een roodborsttapuit gespot. Bij Bornerbroek kruist de Doorbraak de Pastoor Ossestraat, hier is een plasdrasgebied, ideaal voor watervogels. In de Wolbeslanden ligt de boerderij Peeze, nu informatiepunt. In de buurt van de Hoenselerdijk zagen we een tapuit en in het businesspark XL zaten veel gaten van oeverzwaluwen in een berg zand, die er vast gebroed hebben. De plek was namelijk met een hekwerk afgezet. Ter hoogte van Ypelo, waar het prachtig is, wachtte ons een verrassing! Karin Grunder stond ons hier op te wachten met koffie en cake, nogmaals dank hiervoor! Op de terugweg fietsen we door natuurreservaat en waterbuffer Dakhorst. Een walhalla voor veel vogelsoorten. Hier zagen we o.a. veel ganzen- en eenden soorten, grote zilverreiger en de ijsvogel. Wat een prachtig gekleurde vogel is dat toch. Nadat we terug in Zenderen waren hebben nog even een kijkje genomen bij de Mastboersweg, waar De Doorbraak begint als aftakking van de Loo Lee.

We keken terug op een zeer geslaagde ochtend!

Annemarie Lutke Veldhuis