Natuurexcursie Ottershagen

Zondag 8 mei 2016

We zijn op deze prachtige lentemorgen met 8 personen gaan kijken naar de ontluikende natuur in de Ottershagen.We gaan meestal links langs de Dinkel maar deze keer liepen we in richting van de sterrenwacht.Meteen zat bij de brug een prachtige mooie grote gele kwik bij de stuw. De zon kwam mooi gruttoop en een zwartkop zong dat het een lieve lust was, even verderop een staartmees en een fazant.

Jan meende even een rode wouw te zien maar die verdween snel achter de boomtoppen.

Na een eindje verder gewandeld te hebben zagen we een meerkoet op het nest met jongen,De koekoek liet zich horen en een tuinfluiter probeerde een merel te imiteren. Langs het water stond het fluitenkruid in volle bloei en aan de overkant hoog in de populierenHoorden we de wielewaal maar hij liet zich niet zien, dat is ook niet makkelijk in dat groene blad.Verder gewandeld langs de waterkant reukgras met een hooilucht en akkerhoornbloem.KievitBij het uitzichtpunt aan de Lattropperstraat nijlgansen met jongen en 3 kieviten op het verse bouwland een geelgors die de 5de symfonie van Beethoven zong en een ijsvogel die over het water scheerde, en 20 kuitschietende karpers langs de rivieroever duidelijk zichtbaar vlak onder het wateroppervlak

Tegenover de sterrenwacht is een prachtig rivierduinen landschap dat nog aangelegd is onder regie van Bas Slatman. Bas Slatman was een natuurliefhebber en regisseur van het landschap veel te vroeg overleden. 

We liepen terug over de klootschieterbaan waar een torenvalk mooi zat te zonnen in een eikenboomEnkele scholeksters liepen op het bouwland een buizerd vloog over en nu kregen we waarachtig 2 wielewalen in beeld die achter elkaar aanzaten.scholekster

We liepen nu in de richting van de auto en 2 tureluurs vlogen langs evenals een beekjuffer die later ging zonnen op een van de vele pinksterbloemen die hier stonden.

Aan de andere kant hoorden we de grutto achter de dijk een eindje verder in de bocht 2 roodborsttapuiten een slobeendslobeend het krak, van een krakeend een bergeend en een oeverloper.

Hierna zijn we nog even in de kijkers hut geweest daar hebben we nog gespot:

Kievit              meerkoet     groenpootruiter

Grutto            bergeend      roodborsttapuit

Gele kwik       oeverloper    witgatje

Boerenzwaluw   smient  nijlgans

Tureluur      kleine plevier   grauwe gans met jongen

 Een hele mooie morgen met lekkere  koffie van Toon.

Gerard bedankt voor de aantekeningen.

Jos Schabbink