Orchideeënexcursie Ibbenbüren

Zondag 7 juni 2015

Op zondag 7 juni brachten we met 6 deelnemers een bezoek aan de steen- kalkgroeves en de Silberberg in de omgeving van Ibbenbüren. Het gebied ligt op een smalle kalkrichel, een uitloper van het Teutoburgerwald. Onze eerste stop was in de omgeving van de Silbersee, daar liggen enkele verlaten en dichtgegroeide steengroeves, omringd door haagbeuk-bos en dennen. De wanden van een van die groeves is begroeid met tongvaren, de mooie lichtgroene kleur van de varens langs de wand is een prachtig gezicht. Boven langs de randen van de groeve en het omliggende bos groeien orchideeën zoals wit bosvogeltje, vogelnestje en breedbladige wespenorchis. Verder stond er heksenkruid, zevenster, heelkruid en aronskelk. De andere groeve isminder dicht gegroeid en herbergt een schrale flora met onder andere vleugeltjesbloem, havikskruid, biggenkruid en muizenoor.

De tweede stop was een verlaten en langgerekte steengroeve, gelegen net buiten de kom van Ibbenbüren aan de weg naar Hagen. Het gebied is aangemerkt als natuurgebied en herbergt een bijzondere flora met vele soorten orchideeën zoals hondskruid (piramidale orchis), vliegenorchis, bosorchis (ondersoort van de gevlekte orchis) en grote keverorchis. Verder nog mooie soorten als rapunzel, kleine pimpernel, blauwe en rode vleugeltjesbloem en verfbrem.

De derde stop was de kalkgroeve van Dyckerhoff die aan de oostkant tegen Lengerich aan ligt. Deze groeve is nog in gebruik, maar in de verlaten stukken heeft zich een prachtige kalkflora ontwikkeld met hier en daar kleine poeltjes die helaas bijna droog lagen, dus weinig kikkers. Heel bijzonder zijn de grote struiken salie die daar groeien. Ook staan er vele soorten orchideeën waaronder vliegenorchis, bijenorchis en bergnachtorchis. Aan vogels zagen we de geelgors, rietgors, boompieper, buizerd en grasmus.

De laatste stop was bij de Silberberg in de buurt van Hagen. Vermoedelijk is daar vroeger zilver gevonden vandaar die naam, maar nu kleurt de omgeving goud van de orchideeën; met o.a. de bruinrode wespenorchis, grote en kleine keverorchis, bergnachtorchis, vliegenorchis, breedbladige wespenorchis, vogelnestje, sturmia en gevlekte orchis. Andere bijzondere planten die we zagen waren verfbrem, bevertjes, rode en blauwe vleugeltjesbloem, kleinwintergroen, ruige weegbree, boswederik, muurhavikskruid, enz. In Nederland kom je deze flora alleen in Zuid Limburg nog tegen en een reststand in de Lemselermaten.

Jan Nijmeijer