Paddenstoelenexcursie in Egheria 14 oktober 2018

Paddenstoelenexcursie in Egheria 14 oktober 2018

Daags voor de excursie kopt Tubantia: “Door de droogte zijn er in de regio nauwelijks paddenstoelen te zien. Ze slaan een jaartje over.” Niet direct een aansporing om je naar het startpunt van de excursie te haasten: de kruising Bentheimerstraat/Tankenbergweg bij De Lutte. Marianne oude Tijdhof, ook dit jaar onze gids, staat de deelnemers op te wachten. Het aantal dat zich stilaan meldt wil niet groter worden dan drie. Goed 09:00 uur lopen we het landgoed Egheria in, binnendoor via het beheerkantoor van Natuurmonumenten richting de Alleeweg, om uiteindelijk langs de Brandsweg en Tankenbergweg weer op ons beginpunt terug te keren. We hebben dan 35 soorten genoteerd. Minder dan andere jaren, maar niettemin een aardig aantal. Toch heeft de krant (Jan Bengevoord) gelijk wanneer hij schrijft dat er nauwelijks paddenstoelen in de regio te zien zijn: vaak zagen we van een soort er slechts een paar en soms zelfs maar een enkel exemplaar. Vele toonden zich daarbij niet op hun mooist en leden zichtbaar onder droogte en warmte. De aangetroffen soorten kunt u vinden op de site van de Vereniging Heemkunde oalde gemeente Weersel, onder het kopje Natuur. Het zal daar opvallen dat de paddenstoelen die je op takken en bomen kunt aantreffen dit jaar oververtegenwoordigd zijn. Het mooiste voorbeeld daarvan had Marianne bewaard voor het einde: een honderdtal porseleinzwammen die zich meester hadden gemaakt van een zieke oude beuk. Met dit niet verwachtte en schitterend beeld voor ogen gaat ieder blij gestemd zijns weegs. Het is dan 11:30 uur.

Paddenstoelen jaaroverzicht per gebied 2018

Antoon van der Vring