Vlinderexcursie in het Voltherbroek 2017

Excursieleider Jacques GerardVlinderexcursie in Voltherbroek zondag 9 juli 2017

 

In heel de wereld zijn 450 soorten dagvlinders te vinden, maar in Nederland en Vlaanderen moeten we het doen met ‘slechts’ 71, staat te lezen in een uitgave van De Vlinderstichting. Op deze zondagmiddag zullen wij er met behulp van onze gewaardeerde gids Jacques Gerard daar dertien van tegenkomen. We verzamelen ons aan de Oude Broekweg en als we op stap gaan zijn we met z’n negenen. LandkaartjeDe gemiddelde leeftijd is aangenaam laag: van de vier vrouwelijke deelnemers telt er eentje pas een tiental lentes.

Om enige overzicht in dat fladderend leven aan te brengen, worden de dagvlinders in een vijftal groepen of families onderverdeeld: dikkopjes, grote pages, witjes, en zo meer. Zo zagen we van deze laatste familie de citroenvlinder en later nog het klein geaderd witje.Kleine Vuurvlinder Van de dikkopjes (daar zijn er een negental van) merkten we alleen het groot dikkopje op. Van een derde familie zagen we de kleine vuurvlinder, evenals het boomblauwtje. Tot deze groep behoort ook de eikenpage, een kleine donkere vlinder die in en rondom de kruinen van oude eiken vliegt: Jacques kleine IJsvogelvlinderGerard is als kenner de enige die mag zeggen dat hij die middag deze kleine page echt heeft waargenomen. Van de dertien soorten dagvlinders die we deze middag onder ogen kregen, horen de laatste zeven die ik nog moet noemen allemaal tot eenzelfde familie, de nymphalidae voor wie het precies wil weten: allereerst de gehakkelde aurelia, die haar eitjes graag afzet op de bladrand van vooral brandnetels. Ook het landkaartje liet zich zien; zo genoemd omdat de onderkant van de vleugels een fijne tekening vertoont die sommigen aan een landkaart doet denken. Wat ons opviel was het grote aantal kleine ijsvogelvlinders dat zich liet zien, maar liefst twintig tot dertig stuks. Zij verblijven graag hoog in de bomen, maar soms komen ze naar beneden om te drinken van bloemen (vooral bramen), mest en rottend fruit. Heel talrijk waren ook de bruine zandoogjes, die bij voorkeur met warm en zonnig weer vliegen, dus hoef ik niet te vertellen wat voor weer het deze zondagmiddag was.Gehakkelde AureliaVan de partij was ook het koevinkje, een bescheiden vlindertje. De donkere mannetjes hebben het zo druk met zoeken naar vrouwtjes, dat ze nauwelijks tijd hebben voor het drinken van nectar. Van deze dagvlinderfamilie moet ik verder nog noemen de dagpauwoog, een vaste bezoeker van de vlinderstruik in tuinen. De atalanta met zijn opvallende kleuren sluit de rij af, een trekvlinder uit Zuid-Frankrijk en Noord-Afrika. Leg rottend fruit in uw tuin en grote kans dat hij of zij daarvan komt drinken.

Naast deze dertien vlinders zagen we nog een drietal, maar dat waren nachtvlinders die dag actief zijn: de gamma-uil, de sint-jansvlinder (ontegenzeggelijk een z.g. bloeddrupje), en niet te vergeten de kolibrievlinder, een trekvlinder.

Natuurlijk hielden die middag zich nog heel wat meer insecten op aan de Oude Broekweg en de Wiekermedenweg, zoals de bloedrode heidelibel, de gewone oeverlibel, de grote keizerlibel, de bruine glazenmaker, de schorpioenvlieg, een gevlekte smalboktor, het veelkleurig Aziatische lieveheersbeestje, en ongetwijfeld veel ander leven dat wij niet opmerkten of dat ik vergeten ben te noteren. Het was een mooie en goed bestede zondagmiddag, waarvoor veel dank aan Jacques Gerard .

Antoon van der Vring