Voorjaarsexcursie in het Samerrott, 14 april 2019.

Voorjaarsexcursie in het Samerrott,

Voor het bekijken van de voorjaarsflora gaan we dit jaar wederom naar het Samerrott, zuidoostelijk gelegen van Schuttorf in gemeente Samern. Het 265 ha. grote loofbos dat door meerdere boeren uit de buurt beheerd wordt, staat bekend om zijn uitbundige voorjaarsflora.

We vertrekken met 19 mensen bij Bauernhof Arnolds aan de zuidkant van het bos. Wanneer we het bos inlopen, zien we plantensoorten in grote aantallen die vaak een tapijt vormen zoals: speenkruid, bosanemoon en bosviool. Alle bloemen hebben zich nog niet geopend omdat het de afgelopen nacht nog rond het vriespunt is geweest. De massale bloei in het Samerrott heeft te maken met keileem in de bodem die voor een vochtige waterhuishouding zorgt. Verder in het bos lopen we over de Toddenweg, een oude handelsweg. Hier is voorgaande jaren veel gekapt, waardoor de weg opener geworden is. Door de lichtinval en hogere temperatuur komen hier nu vrij veel vlinders voor. We hebben de citroenvlinder, het oranjetipje, het bont zandoogje en meerdere witjes gezien. In het noordoostelijke deel van het bos, waar ook de “Rabenbaum” (een eeuwenoude eik) heeft

gestaan, struint ieder voor zich even rond. De een zoekt naar bijzondere planten terwijl de ander luistert naar vogelgeluiden. We vinden vele soorten planten, te veel om ze allemaal ote noemen. Enkele bijzondere soorten die we in Nederland niet zo vaak zien, zijn: bingelkruid, schedegeelster, eenbes, aronskelk en holwortel, deze staan voornamelijk in dit gedeelte van het bos. De zon is inmiddels gaan schijnen en met behulp van de stand hiervan lopen we naar het zuiden. Soms over paden, dan weer langs een beekje of op gevoel dwars door het bos. Net als we het bos uit willen lopen, stuiten we op een mooi veldje met vele weidegeelsterren. Een klein fotogeniek plantje.

We sluiten onze natuurbeleving af in dit prachtige bos en komen zeker eens terug om weer van zijn grote rijkdommen te genieten. Inmiddels is het al 12.00 uur geweest en rest ons nog één ding: Cafe mit Kuchen!

Marcel Grunder.