Voorjaarswandeling in het Brecklenkampseveld 31 maart 2019

 

Voorjaarswandeling in het Brecklenkampseveld

Op deze zondagmogen togen we richting Lattrop om te wandelen in Het Brecklenkampse Veld. Na overleg met Harry Wolbers, onze gids, zouden we vanwege dreigende natte voeten ons beperken tot het gebied van de Bergvennen.

De Bergvennen liggen op een zandrug tussen het stroomgebied van Vecht en Dinkel. Stuivend zand gaf het landschap in de laatste ijstijd zijn glooiende vorm. In de laagtes zijn vennen ontstaan. Niet zomaar vennen. Het zijn zogeheten doorstroomvennen. Dat wil zeggen dat het water van de hoger gelegen vennen geleidelijk aan afstroomt naar de lagergelegen vennen. Ze worden gevoed door regenwater. Het is een Natura 2000 gebied.

Het was leuk om met Harry rond te struinen, van de paden af, bovendien wist Harry veel van flora en fauna. We waren eigenlijk te vroeg, over een paar maand bloeien de waterlobelias.

Direct bij het begin van de wandeling spotten we al een klapekster, daarna een roodborsttapuit.

We zagen wolfsklauw, voorjaarshelmkruid en lavendelheide. Nu waren er al enkele vlinders actief zoals citioenvlinder en de gehakkelde aurelia. Omdat het gebied zomers erg aantrekkelijk is voor bijzondere vlinders en libellen hebben we afgesproken om dan nog een keer met Harry op stap te gaan.

Toen we al een flink stuk op weg waren brak er paniek uit in onze normaal zo rustige groep. Dinie was verdwenen, ze was ons kwijtgeraakt, gelukkig wandelde ze kalm richting auto. Daar kwam ieder weer op verhaal met koffie en appeltaart, nagenietend van een mooie wandeling!

 

Annemarie Lutke Veldhuis