Wandelen in Twickel 29 april 2018

Wandelen in Twickel

Op 29 april vertrokken we met 14 personen vanaf de parkeerplaats van kasteel Twickel om een deel van de Umfassungsweg te lopen. Het was een prachtige voorjaarsmorgen dat vooral werd ervaren toen wij over de Bornsestraat richting Delden reden. Beide zijden van de straat werd gemarkeerd door beuken, waar het licht fascinerend door het jonge groene bladerdak viel.  Direct bij aankomst werden we verrast door prachtige Boshyacinten, behorende tot de aspergefamilie. Tegenover het kasteel liepen we een deel van het nieuw aangelegde parklandschap, staken de Deldense straat over en via een heideveld kwamen we in een weidegebied dat door zijn kleinschaligheid uniek is in ons Twentse landschap.  De vogels lieten veelvuldig van zich horen en we noteerden o.a. de Fitis, Bonte vliegenvanger, Zwartkop, Boompieper met zijn parachutelanding en Tuinfluiter. Ook viel het Anne-Marie op dat veel mannen er deze zondagmorgen alleen op uit trokken. Een verklaring was er niet te vinden, maar het aantal was rond de vijftien.  Via een lange houten brug door veengebied kwamen we op de Deldense Es.  Overal hadden we aandacht voor de voorjaarsplanten en bloemen. We noteerden onder anderen: Scherpe Boterbloem, Klein Hoefblad, Bittere Veldkers, Stekelbrem, Veenpluis, Moeraswolfsklauw, de Ronde Zonnedauw, Koekoeksbloem, Knopig Helmkruid en Robertskruid. Op de brug over de Twickelervaart zoemde om onze oren een Hoornaar. Via de Noordmolen, waar we werden verrast door een regenbuitje, kwamen we bij het eindpunt en sloten af met heerlijke koffie van Toon.

Bert Wolbert