Winterwandeling Bergvennen & Brecklenkampse veld 21 januari 2024

Winterwandeling Bergvennen & Brecklenkampse veld.

Op 21 januari was de eerste natuurexcursie van 2024. Het was een echte winter

Roodborstje

wandeling met winterse sferen. De paden waren op sommige plaatsen nog hard bevroren, hier en daar lag nog een beetje sneeuw en de vennen waren nog dicht gevroren. Op de parkeer plaats bij de bergvennen hadden zich 10 personen verzameld voor de ochtendwandeling. Bergvennen & Brecklenkampse veld is een halfopen heidelandschap met stukken open heide, bos, vennetjes en graslanden, waar in de zomer bijzondere bloemen bloeien, elkaar afwisselen. Het is een natura 2000 gebied. Het gebied ligt op een zandrug tussen de stroomgebieden van de Vecht en de Dinkel. In de laatste ijstijd heeft stuivend zand een glooiend landschap achtergelaten. In de laagtes zijn vennen ontstaan met droge en vochtige heide en op de wat hogere stukken staan jeneverbessen en bos met veel grove den. Het laatste jaar zijn er veel grove dennen gekapt om verdroging van het gebied tegen te gaan. Omdat de grove den het hele jaar groen is verdampt de boom veel water. Het open gebied wordt nu beweid met heide koeien om het open te houden, zodat er weer heide kan ontstaan.

grote zilverreiger

We wandelden in zuidoostelijke richting het gebied in, waar mooie doorkijkjes waren tussen de jeneverbessen door over een aantal vennen. Het zijn niet zomaar vennen, maar doorstroom vennen. Dat houdt in dat steeds het bovenste ven het onderliggende ven van water voorziet. Dat water is licht zurig regenwater, dat uit de omgeving daar naar de vennen vloeit en kwelwater dat licht kalkhoudend is. Deze mix van water zorgt voor een bijzonder milieu, waar een zeldzaam plantje voor Nederland, de waterlobelia, zich thuis voelt. Dit plantje komt dan ook massaal voor in de vennen om zo de Bergvennen tot een uniek natuurgebied te maken. Boven ons vloog een groep kokmeeuwen, blauwe reiger en een buizerd. We kwamen aan op het vroegere commiezen pad, dat parallel met de landsgrens loopt. De wandeltocht ging verder over het pad naar het noorden richting het Brecklenkampse veld. Aan de rechterhand, aan de Duitse kant, ligt een groot gemend bos waar af en toe een stroompje uit komt dat het Brecklenkampse veld van water voorziet. We spotten daar een roodborst, merel, houtduif en een koolmees. Aan de linkerhand ligt het Brecklenkampse veld, een opengebied met afwisseling van droge en natte heide, grasland en natte laagtes en waar bijzondere zeldzame planten groeien. Op het eind van het gebied gingen

Goudhaantje

we links over een pad en een eindje verder weer links over een schouw pad langs een beek. Hier hadden we een mooi uitzicht over het open Brecklenkampse veld. We spotten hier witte zilverreiger, grauwe gans, watersnip, rietgors, blauwe reiger en frater.  Aan het einde van het schouw pad kwamen we weer op het wandelpad naar de parkeerplaats bij de Bergvennen. Onderweg deden we nog mooie waarnemingen. In de hei en grove den foerageerden en groep pimpelmezen en goudhaantjes. Met name het goudhaantje, het kleinste vogeltje van Nederland, is mooi om te zien. Op de parkeerplaats aangekomen stond de koffie van Toon weer klaar. Het was een mooie winterwandeling in dit unieke natuurgebied.

Jan Nijmeijer