monument oorlogsslachtoffers

IMG_0101Op 4 mei 2015 werd na de stille tocht, in het gemeentehuis van Dinkelland,  een monument onthuld met de namen van de 368 geïnventariseerde oorlogsslachtoffers, die een band met de gemeente Dinkelland (en haar rechtsvoorgangers) hebben gehad. Tevens werden de vier namenboeken met de biografieën van deze slachtoffers gepresenteerd.

In de gemeente Dinkelland zijn de Heemkundeverenigingen uit Ootmarsum, Stichting Heemkunde Denekamp en de “oalde gemeente Weersel” actief. Te samen hebben zij het initiatief opgepakt om alle personen, die door oorlogshandelingen, geweld, racisme of discriminatie zijn omgekomen en die door geboorte, woonplaats of overlijden een binding hadden met deze gemeente te inventariseren.
Om haar doelen te realiseren is een gezamenlijke werkgroep “Oorlogsslachtoffers Dinkelland” ingesteld.
Deze heeft de afgelopen twee jaar intensief onderzoek uitgevoerd naar de namen en biografieën van deze omgekomen personen.
Inmiddels zijn 368 personen geïnventariseerd en van een biografie voorzien.

De namen van deze personen zijn in een mobiel monument gegraveerd. Na overleg met het gemeentebestuur is voor een speciaal monument gekozen. Dit monument krijgt een plek in het gemeentehuis van Dinkelland en kan bij speciale gelegenheden, zoals bij de jaarlijkse dodenherdenking en de Veteranendag, een belangrijke functie vervullen.
In vier namenboeken worden per voormalige gemeente (Denekamp, Ootmarsum en Weerselo) naast de namen ook de biografie per slachtoffer vermeld.
Voorts ligt het in de bedoeling dat via de gemeentelijke website, met een link naar de websites van de Heemkundeverenigingen, de namen en biografieën te raadplegen zijn. Dit lukt helaas niet meer voor 4 mei.

IMG_0234Voor de foto’s van de onthulling en presentatie:klik hier

Kijk via onderstaande link in het boek:

Herdenkingsboek Oorlogsslachtoffers voormalige Gemeente Weerselo