Wat doen wij?

Wat kunt u van deze vereniging verwachten?

  • het verzorgen van lezingen, bijeenkomsten, excursies op de Dearden deensdag van de maand
  • verzamelen historisch materiaal (akten, bidprenten, foto’s)
  • het toegankelijk maken en houden van het archief en bibliotheek
  • historisch onderzoek
  • uitgifte kwartaalblad Oet de Boerschopn
  • hulp bij stamboomonderzoek
  • vastleggen historische feiten en verhalen
  • organiseren natuurwandelingen