Redactie kwartaalblad “Oet de Boerschopn”

4 x per jaar brengen wij voor onze leden een boekje uit: “Oet de Boerschopn”

De inhoud wordt verzorgd door de leden en/of gastschrijvers.

Het redactieadres is: Saterslostraat 8, 7561 PB Deurningen

emailadres: Oetdeboerschopn@gmail.com

Redactieleden: Gerrit Welberg: 074-2434304 

                         Maria Hoogendijk: 074-2780474            

Oproep: we zoeken versterking voor de redactie.